Iesniegšanas veidi

Tiešsaiste

Lai nodotu skaitītāju rādījumus, ir nepieciešams ievadīt 8-zīmju abonenta numuru. Mūsu sistēma paziņos, ja ievadītie dati ir norādīti nepareizi un novērsīs kļūdas rādījumu iesniegšanā.

Iesniegt skaitītāja rādījumus

  Īsziņa

SŪTIET ĪSZIŅU UZ NUMURU

1881 ar tekstu LPG xxxxxxxx 0001.001001.001 - Skaitītāja rādījumi īsziņas nosūtīšana dienā.
XXXXXXXXJūsu 8-zīmju abonenta numurs, kas norādīts līgumā vai maksājuma kvītī.

 E-pasts

SŪTĪT UZ E-PASTU: abonenti@lpg.lv

Ievadiet 8-zīmju abonenta numuru, skaitītāja rādījumus, datumu.

 Tālrunis

ZVANIET UZ: 678 150 00

Piezvaniet mums un paziņojiet skaitītāja rādījumus operatoram. Tas ir maksas zvans, tarifu nosaka Jūsu sakaru operators.