Uzstādīšana

Gāzes balona uzstādīšanas kārtība


1. Montāžas un lietošanas noteikumi

 • spiediena regulators nodrošina tādu gāzes padeves spiedienu, kādu to ir noteicis konkrētās gāzes iekārtas ražotājs 1;
 • gāzes balons tiek uzstādīts tikai vertikālā stāvoklī 2;
 • kategoriski aizliegts noteikt gāzes noplūdi ar uguns palīdzību (sērkociņi, šķiltavas). Gāzes noplūdes noteikšanai drīkst izmantot ziepju emulsiju vai speciālu šķidrumu.
2. Reduktora savienošana ar elastīgo šļūteni

 • savienojot reduktoru ar elastīgo šļūteni 3, reduktora nipelis ir jāsamitrina ar ūdeni un uz tā jāuzvelk šļūtene, pēc tam uz savienojuma jāuzbīda skava 4 un tā jāsavelk.


3. Tukšā gāzes balona atvienošana

 • pirms balona atvienošanas pārliecinieties, ka gāzes iekārtas krāni ir aizgriezti;
 • balona ventilim ir jābūt aizvērtam;
 • atskrūvējot uzmavuzgriezni 9, atvieno regulatoru 1. Jāatceras, ka balona ventilim savienotājvītne ir virzienā pa kreisi, tāpēc uzgrieznis ir jāatgriež pulksteņa rādītāja virzienā.


4. Reduktora savienošana ar gāzes balonu

 • pirms savienošanas vēlreiz jāpārliecinās vai gāzes iekārtas krāni ir aizgriezti, vai uz savienojošās elastīgās šļūtenes nav bojājumu un vai tā ir pareizi uzstādīta;
 • jāievieto starplika 8 un reduktors 1 jāpievieno balona ventilim. Griežot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, aizskrūvēt uzmavuzgriezni 9;
 • jāpārbauda savienojuma hermētiskums. Jāattaisa balona ventilis, savienojuma vieta jāpārklāj ar ziepju emulsiju vai speciālu šķidrumu;
 • kad gāzes balons ir pareizi savienots ar iekārtu, gāzes padevi atjauno vai pārtrauc ar balona ventiļa palīdzību. Lai atjaunotu gāzes padevi, ventiļa spararats jāpagriež pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, bet, lai pārtrauktu gāzes padevi – pulksteņa rādītāja virzienā. Parasti rotācijas virziens ir norādīts ar bultiņu uz ventiļa spararata.