Gāze rūpniecībai

Uzņēmuma gāzes apgādes sistēmu veido sašķidrinātas gāzes uzglabāšanas rezervuāru komplekss, sūkņu un iztvaicētāju iekārtas. Šāda rūpniecisku objektu gazifikācija tiek piemērota gadījumā, ja objektam nav pieejams maģistrālais gāzes vads. Šāda veida gāzes apgādes sistēma ir autonoma.

Rūpniecisko objektu autonomās gāzes apgādes sistēmu projektēšana.

Viens no SIA "Latvijas Propāna Gāze" darbības virzieniem ir rūpniecisku objektu autonomā gazifikācija. Mums ir ilggadēja dažādas sarežģītības objektu projektēšanas un celtniecības pieredze.

Mūsu ilggadējie klienti ir tādas ražošanas apvienības kā:

Unda

Mottra

Užavas alus

Talsu piens

Latraps

Baltic Coal terminal