Pārdošanas kārtība


Gadījumā, ja balons neatbilst punktiem b, c un d, tas tiek atzīts par nederīgu turpmākai lietošanai un netiek pieņemts apmaiņai. Ja balona pircējs vēlas, nederīgo balonu var nodot utilizācijai. Ja balona stāvoklis neatbilst punktam a, balonu var tālāk lietot tikai pēc atbilstošas pārbaudes. Par šī balona apmaiņu pircējs maksā papildu summu, kas ir noteikta par balona atestāciju.

Kad pircējs ir norēķinājies par gāzi, viņam tiek izsniegts dokuments, kas apliecina pirkuma faktu (kases čeks vai stingrās uzskaites kvīts), dokumenta otrā pusēs ir norādīts balona numurs.

Pārdevējs informē pircēju par iespējamiem garantijas gadījumiem un pasākumiem, kas veicami avārijas situāciju lokalizācijai balona lietošanas laikā un gāzes noplūdes gadījumā.

Garantijas saistības darbojas tikai tanī gadījumā, ja tiek saglabāts un uzrādīts dokuments, kas apliecina pirkuma faktu.

Pircējam tiek izsniegta balona lietošanas un nomaiņas instrukcija, blīve hermētiskam reduktora stiprinājumam, ko parasti nostiprina vārstuļa apakšā zem plombējuma plēves.

Ja gāzes balonam noteiktajā termiņā nav veikta periodiskā pārbaude, tā realizācija ir aizliegta.

Pārbaudīt balonu