Līguma pārslēgšana

Gāzes piegādes līguma pārslēgšana (abonentiem)

Mainoties dzīvokļa īpašniekiem:

 • tiek aizpildīts pieņemšanas-nodošanas akts (pielikums Nr.1);
 • persona, kas vēlas izbeigt līgumu, uz pieņemšanas-nodošanas akta (pielikums Nr.1) pamata aizpilda iesniegumu par gāzes piegādes līguma pārtraukšanu (pielikums Nr.2);
 • jauna līguma slēdzējs uz pieņemšanas-nodošanas akta (pielikums Nr.1) pamata aizpilda iesniegumu par gāzes piegādes līguma slēgšanu (pielikums Nr.3).

Persona, kas vēlas izbeigt līgumu, iesniedz SIA "LPG" pieņemšanas-nodošanas aktu (pielikums Nr.1) kopā ar iesniegumu par gāzes piegādes līguma pārtraukšanu (pielikums Nr.2). Uzņēmums uz iesniegto dokumentu pamata veic gala aprēķinu.
Jauna līguma slēdzējs iesniedz SIA "Latvijas propāna gāze" pieņemšanas-nodošanas aktu (pielikums Nr.1), iesniegumu par gāzes piegādes līguma uzsākšanu (pielikums Nr.3), zemesgrāmatas, īres vai pirkuma līguma kopiju. Ja īpašnieka maiņa notiek mantojuma rezultātā (mantojot no mirušās personas), līguma slēdzējs aizpilda iesniegumu par gāzes piegādes līguma slēgšanu (pielikums Nr.3), norādot to pašu abonenta numuru, kuru kopā ar miršanas apliecības kopiju iesniedz SIA "Latvijas propāna gāze". Uz iesniegto dokumentu pamata uzņēmums uzsāk jaunu līgumu.Visus dokumentus var iesniegt SIA "Latvijas propāna gāze":

 • uz biroju Kurzemes prospekts 19, Rīga
 • skenētā veidā uz abonenti@lpg.lv
 • pa pastu Kurzemes prospekts 19, Rīga, LV- 1067, Abonentu daļai
 • pa faksu 67808018

Gāzes piegādes līguma pārslēgšana (abonentiem)

Mainoties dzīvokļa īpašniekiem:

 • tiek aizpildīts pieņemšanas-nodošanas akts (pielikums Nr.1);
 • persona, kas vēlas izbeigt līgumu, uz pieņemšanas-nodošanas akta (pielikums Nr.1) pamata aizpilda iesniegumu par gāzes piegādes līguma pārtraukšanu (pielikums Nr.2);
 • jauna līguma slēdzējs uz pieņemšanas-nodošanas akta (pielikums Nr.1) pamata aizpilda iesniegumu par gāzes piegādes līguma slēgšanu (pielikums Nr.3).

Persona, kas vēlas izbeigt līgumu, iesniedz SIA "LPG" pieņemšanas-nodošanas aktu (pielikums Nr.1) kopā ar iesniegumu par gāzes piegādes līguma pārtraukšanu (pielikums Nr.2). Uzņēmums uz iesniegto dokumentu pamata veic gala aprēķinu.

Jauna līguma slēdzējs iesniedz SIA "Latvijas propāna gāze" pieņemšanas-nodošanas aktu (pielikums Nr.1), iesniegumu par gāzes piegādes līguma uzsākšanu (pielikums Nr.3), zemesgrāmatas, īres vai pirkuma līguma kopiju. Ja īpašnieka maiņa notiek mantojuma rezultātā (mantojot no mirušās personas), līguma slēdzējs aizpilda iesniegumu par gāzes piegādes līguma slēgšanu (pielikums Nr.3), norādot to pašu abonenta numuru, kuru kopā ar miršanas apliecības kopiju iesniedz SIA "Latvijas propāna gāze". Uz iesniegto dokumentu pamata uzņēmums uzsāk jaunu līgumu.Visus dokumentus var iesniegt SIA "Latvijas propāna gāze":

 • uz biroju Kurzemes prospekts 19, Rīga
 • skenētā veidā uz abonenti@lpg.lv
 • pa pastu Kurzemes prospekts 19, Rīga, LV- 1067, Abonentu daļai
 • pa faksu 67808018