Privacy policy

Spēkā no 2018. gada 25.maija

Šī tīmekļa vietne pieder, to uztur un pārvalda sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Propana Gāze”, vienotais reģistrācijas numurs 40003493561, juridiskā adrese Kurzemes prospects 19, Rīga, LV-1067 (turpmāk – “SIA LPG”).

SIA LPG aizsargā un rūpējas par tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. SIA LPG apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus – vispārēju datu aizsardzības regulu un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei. Šī privātuma politika (turpmāk – “Privātuma politika”) sniedz informāciju par to, kā SIA LPG ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat SIA LPG tīmekļa vietni, kur SIA LPG tiek uzskatīts par datu apstrādes pārzini vispārējā datu aizsardzības regulas izpratnē.

Kādu informāciju SIA LPG ievāc un kādiem mērķiem?

Tīmekļa vietnes apmeklējums:

Kā norādīts Sīkdatņu politikā, ikreiz, kad Jūs apmeklēsiet šo tīmekļa vietni, mūsu serveri reģistrēs Jūsu ierīces interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un datuma/ laika zīmogu.

Šo informāciju SIA LPG izmantos tikai, lai nodrošinātu drošu un ērtu vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par vietnes apmeklētāja darbībām vietnē un analizētu apmeklētāju vietnes lietošanas pieredzi.

SIA LPG neievāks nekādu citu informāciju, kuru apvienojot ar iepriekš norādīto informāciju, vietnes apmeklētājs tiktu vai varētu tikt identificēts, izņemot šajā Privātuma politikā norādītos gadījumus. Līdz ar to iepriekšminētā informācija nav uzskatāma par personas datiem vispārējās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Saziņa ar SIA LPG:

Izmantojot tīmekļa vietnes saziņas sadaļu, Jūs brīvprātīgi sniedzat LPG šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī citu Jūsu brīvprātīgi sniegtu informāciju. SIA LPG izmantos Jūsu personas datus tikai saziņas nolūkos, proti, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem. Jūsu personas dati netiks apstrādāti vai izmantoti citiem mērķiem

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz vispārēju datu aizsardzības regulu, proti, Jūsu brīvi, nepārprotami izteiktu gribas apliecinājumu, ar kuru Jūs atļaujat apstrādāt savus personas datus.

 
Vai SIA LPG izpauž Jūsu personas datus trešajām personām?

SIA LPG nepārdod, neiznomā, neizīrē un arī citā veidā neizpauž Jūsu personas datus trešajām personām.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Saskaņā ar vispārēju datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības:

  • iegūt visu informāciju, kas par Jums ir SIA LPG rīcībā;
  • iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no SIA LPG ir saņēmušas informāciju par Jums, ja vien šādas informācijas atklāšana nav pretrunā ar likumu;
  • iegūt informāciju par datumu, kad Jūsu personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti

Jums ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt rakstveidā šeit minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šeit minēto informāciju.

Nepilngadīgie

SIA LPG iesaka visiem vecākiem un aizbildņiem paskaidrot saviem bērniem, ka Internetā savi personīgie dati ir jāizvieto droši un ar atbildību. Nepilngadīgajiem nevajadzētu SIA LPG Interneta mājas lapā izvietot jebkādus personīgos datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas un līdzdalības. SIA LPG nekad apzināti neievāks datus no nepilngadīgajiem, un neizmantos tos, kā arī neatklās tos trešajām pusēm bez atļaujas.

Kā Jūs varat sazināties ar SIA LPG?

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: lpg@lpg.lv.

Sīkdatņu lietošanas noteikumi

Informācija par sīkdatnēm (cookies)

Sīkdatnes ir nelieli informācijas apjomi, ko SIA LPG serveris ievieto lietotāja datorā, tālrunī vai planšetdatorā, lai atvieglotu lietotāja darbu SIA LPG tīmekļa vietnē un korekti atspoguļot lietotājam SIA LPG tīmekļa vietni. Sīkdatnes, ko izmanto SIA LPG tīmekļa vietne ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu ērtu lietošanu un uzlabotu SIA LPG vietnes veiktspēju un funkcionalitāti.

 Sīkdatņu veidi

Ir divu veidu sīkdatnes — sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Lietotājs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ SIA LPG tās izmanto.

Sesijas sīkdatnes

Sesijas sīkdatnes ļauj Lietotāju atpazīt, kad tas apmeklē konkrētu tīmekļa vietni, iegaumējot jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās saglabātos arī citās lapās. Šīs sīkdatnes ļauj Lietotājam ātri un ērti izmantot vienas tīmekļa vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības apstrādāt katru apmeklēto lapu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas — to darbība beigsies, kad aizvērsiet tīmekļa pārlūku vai pārtrauksiet sesiju konkrētajā tīmekļa vietnē.

Pastāvīgas sīkdatnes

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas Lietotāja datorā uzglabājas konkrētu laiku pēc tīmekļa pārlūkošanas sesijas beigām, tādēļ tās ļauj saglabāt lietotāja izvēles vai rīcību vietnē un izmantot tās nākamreiz, kad lietotājs apmeklēs šo vietni.

Pirmās puses sīkdatnes

Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko uztur struktūras, kuras administrē mājas lapas uzturētājs.

 

Trešās puses sīkdatnes

Trešās puses sīkdatnes uztur citi domēni, kas nepieder lpg.lv. Trešās puses sīkdatnes, kas var tikt saglabātas Lietotāja datorā, telefonā vai planšetdatorā, kad Lietotājs pārlūkojat SIA LPG tīmekļa vietni ir Google Analytics sīkdatnes, kas ir paredzētas vietnes uzraudzībai. Šīs sīkdatnes ievāc informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni. SIA LPG izmanto šo informāciju, lai veidotu atskaites un uzlabotu savu vietni. Google Analytics sīkdatnes ievāc un apkopo informāciju anonīmā veidā par apmeklētāju skaitu, piekļuves vietu šai vietnei un SIA LPG vietnes sadaļas, kas tika pārlūkotas. Šīs sīkdatnes izveidoja Google Analytics.

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.

Piekrišana sīkdatņu izmantošanai

Izvēloties izvēlni „Piekrītu” lodziņā, kas parādās ienākot SIA LPG tīmekļa vietnē, Lietotājs piekrīt, ka SIA LPG var ievākt informāciju par SIA LPG tīmekļa vietnes apmeklējumu izmantojot sīkdatnes, kā to nosaka Lietotāja interneta pārlūkprogramma. Lietotājs nedrīkst lietot SIA LPG tīmekļa vietni, ja Lietotājs nevēlas, lai sīkdatnes, kas ir saistītas ar SIA LPG tīmekļa vietni, ir ierakstītas Lietotāja datorā, telefonā vai planšetdatorā. Pat ja sākumā Lietotājs piekrīt sīkdatņu saglabāšanai, Lietotājs var bloķēt tās vai izdzēst no Lietotāja ierīces jebkurā laikā izmantojot Lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumus.

Lietotāju tiks informēts, ka bez sīkdatnēm, iespējams, Lietotājs nevarēs piekļūt daudzām iespējām, kas Lietotāja darbības tīmeklī padara ērtākas. Turklāt daži no SIA LPG pakalpojumiem bez sīkdatnēm var darboties nepilnīgi.

 

Šī tīmekļa vietne pieder, to uztur un pārvalda sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Propana Gāze”, vienotais reģistrācijas numurs 40003493561, juridiskā adrese Kurzemes prospects 19, Rīga, LV-1067 (turpmāk – “SIA LPG”).