Izmaiņas balonu pārdošanā

06.decembris 2017.gada

Izmaiņas balonu pārdošanā

Jau ziņots, ka iepriekš bija plānots līdz 2017.gada beigām "sarkanos" gāzes balonus pakāpeniski izņemt no tirgus. No 2015. gada 1.oktora drīkst tirgot tikai tehniski pārbaudītus gāzes balonus. Balona pārbaude jānodrošina gāzes balonu apmaiņas punktam.

2017.gada 28.novembrī tika pieņemts grozīt MK 2011.gada 28.jūnija noteikumus Nr.500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”

Lai paaugstinātu iedzīvotāju drošību un sekmētu pakāpenisku gāzes balonu parka nomaiņu uz ES drošības prasībām atbilstošiem baloniem, turpmāk tirgot un lietot varēs tikai tādus gāzes balonus:

  • kam ir veikta tehniskā pārbaude un kuriem ir apliecinājums, ka gāzes balons atbilst noteiktajām prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi;
  • kuri ir aprīkoti ar ventili, kas atbilst ES drošības prasībām un ir marķēts ar “Pī” zīmi;
  • kuri ir jaunāki par 40 gadiem kopš to ražošanas brīža.