Gāzes nodrošināšana ārkārtas situācijās

Dabas gāzes padeves traucējumu vai gāzes maģistrāles remonta gadījumā, mūsu kompānija palīdzēs atrisināt problēmu, piegādājot avārijas gāzi katlam vai citai gāzes iekārtai.

2008. gadā gāzes vada remonta dēļ, 5 dienas bez dabas gāzes apgādes palika AS "Rīgas Piena Kombināts". Mūsu uzņēmums nodrošināja avārijas gāzes apgādi, piegādājot sašķidrinātu ogļūdeņraža gāzi 700 kg/stundā 24 stundu diennakts darba režīmā.