Norēķinu kārtība

Ikmēneša maksājums

Ikmēneša maksājuma summa tiek aprēķināta katram abonentam individuāli, atbilstoši vidējam gāzes patēriņam par iepriekšējo gadu. Informācija par ikmēneša maksājumiem tiek norādīta gada aprēķinā.

MAKSĀT
Avansa maksājums

Visiem abonentiem ir iespēja veikt avansa apmaksu. Veicot apmaksu par gadu, abonents saņem 7% atlaidi, ja:

  • nav parāda par iepriekšējo periodu (parāds ir apmaksāts);
  • gāzes skaitītāja rādījums nodots laika periodā no 1. oktobra līdz 15. decembrim.

Bieži uzdotie jautājumi

Kā tiek aprēķināts ikmēneša maksājums?
Piemēram, ja iepriekšējā gadā Jūs patērējāt 19,2 m3 gāzes, tad visu nākamo gadu Jūs apmaksāsiet vidējo mēneša patēriņu 1,6 m3 apmērā (19,2 m3 / 12 mēn. = 1,6 m3).
Kas notiks, ja gāzes esmu patērējis vairāk nekā esmu apmaksājis?
Kas notiks, ja gāzes esmu patērējis mazāk nekā esmu apmaksājis?
Vai es varu atgriezties pie aprēķinu sistēmas pēc faktiskā patēriņa?
Kam un kad tiek izrakstīti rēķini pēc izlīdzināta maksājuma?
Kas ir izlīdzinātais maksājums?
Kas ir jādara, lai noslēgtu līgumu par gāzes piegādi?
Kas ir jāizdara, lai pārslēgtu / izbeigtu līgumu par gāzes piegādi?