Norēķinu kārtība

Ikmēneša maksājums

Ikmēneša maksājuma summa tiek aprēķināta katram abonentam individuāli, atbilstoši vidējam gāzes patēriņam par iepriekšējo gadu. Informācija par ikmēneša maksājumiem tiek norādīta gada aprēķinā.

Uzņēmuma konts AS Swedbank ir slēgts, lūdzam izvēlēties citus saņēmēja bankas un norēķinu kontus:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
    Kods NDEALV2X
    Konts LV27NDEA0000083230237

AS SEB banka
    Kods UNLALV2X
    Konts LV03UNLA0050018612187

AS Citadele banka
    Kods PARXLV22
    Konts LV49PARX0006442160021

AS PNB BANKA
    Kods LACBLV2X
    Konts LV86LATB0002010046236

MAKSĀT
Avansa maksājums

Visiem abonentiem ir iespēja veikt avansa apmaksu. Veicot apmaksu par gadu, abonents saņem 7% atlaidi, ja:

  • nav parāda par iepriekšējo periodu (parāds ir apmaksāts);
  • gāzes skaitītāja rādījums nodots laika periodā no 1. oktobra līdz 15. decembrim.

Bieži uzdotie jautājumi

Kā tiek aprēķināts ikmēneša maksājums?
Piemēram, ja iepriekšējā gadā Jūs patērējāt 19,2 m3 gāzes, tad visu nākamo gadu Jūs apmaksāsiet vidējo mēneša patēriņu 1,6 m3 apmērā (19,2 m3 / 12 mēn. = 1,6 m3).
Kas notiks, ja gāzes esmu patērējis vairāk nekā esmu apmaksājis?
Kas notiks, ja gāzes esmu patērējis mazāk nekā esmu apmaksājis?
Vai es varu atgriezties pie aprēķinu sistēmas pēc faktiskā patēriņa?
Kam un kad tiek izrakstīti rēķini pēc izlīdzināta maksājuma?
Kas ir izlīdzinātais maksājums?
Kas ir jādara, lai noslēgtu līgumu par gāzes piegādi?
Kas ir jāizdara, lai pārslēgtu / izbeigtu līgumu par gāzes piegādi?