Dokumenti

Iesniegums par pārmaksas atgriešanu
Lejupielādēt
Iesniegums par sašķidrinātās gāzes piegādes līguma pārtraukšanu
Lejupielādēt
Līgums par sašķidrinātās gāzes piegādi
Lejupielādēt
Skaitītāja rādījumu pieņemšanas-nodošanas akts
Lejupielādēt
Iesniegums par sašķidrinātās gāzes piegādes līguma noslēgšanu
Lejupielādēt
Pielikums Nr.1
Lejupielādēt
Pielikums Nr.2
Lejupielādēt
Pielikums Nr.3
Lejupielādēt