Latvijas Propāna gāze  

latviski     |     по-русски     

Uz galveno Uz galveno

Rēķinu apmaksa

Rēķinu apmaksu, pēc mūsu atsūtītās kvīts, varat veikt jebkurā kredītiestādē, kurai ir tiesības pieņemt un veikt maksājumus (bankas, pasta nodaļas u.c.).

Norēķinu rekvizīti, uz kuriem jāpārskaita maksa par gāzes patēriņu, kas norādīta kvītī, gadījumā, ja izmantojat i-banku:
 
Pārskaitījums uz bankas kontu
 
Norēķinu rekvizīti, uz kuriem jāpārskaita maksa par gāzes patēriņu, kas norādīta kvītī, gadījumā, ja izmantojat i-banku:
 
Saņēmējs:
SIA "Latvijas propāna gāze" 
Reģ. Nr.: LV40003493561
 
Saņēmēja banka un norēķinu konti:
Luminor Bank AS (NDEALV2X) 
LV27NDEA0000083230237
 
AS Swedbank (HABALV22) 
LV67HABA0551011915358
 
AS Citadele banka (PARXLV22) 
LV49PARX0006442160021
 
AS SEB banka (UNLALV2X) 
LV03UNLA0050018612187
 
AS "NORVIK BANKA" (LACBLV2X) 
LV86LATB0002010046236
 
Sadaļā "Maksājuma mērķis" obligāti jānorāda 8-zīmju ABONENTA NUMURS!
 
Atgādinām:
 
  1. Rēķinu apmaksa par pagājušo mēnesi ir jāveic līdz nākošā mēneša 20. datumam.
  2. Par katru nokavēto dienu, tiek aprēķināta soda nauda 0,15% no nesamaksātās summas.

 

visas tiesības pieder @ Latvijas Propāna Gāze

  Twitter Youtube Linkedin Draugiem Facebook